آرشیوهای برچسب: جایگاه سنگچین و مقبره

جایگاه سنگچین و مقبره

جایگاه سنگچین و مقبره

جایگاه سنگچین و مقبره به چه صورت است جایگاه سنگچین و مقبره در گنجیابی نشان از وجود قبری میدهند این نوع قبوری که بسیار در طبیعت دیده میشود و با شاخص سنگچین فقط در صورتی میتوان فهمید که ارزش بسزایی دارند که جایگاه آنها را به دقت بررسی کنید که …

بیشتر بخوانید »