آرشیوهای برچسب: فلزیاب های القای پالس PI ) PULSE INDUCTION )

فلزیاب های القای پالس PI ) PULSE INDUCTION )

فلزیاب های القای پالس PI ) PULSE INDUCTION )

فلزیاب پالسی چیست؟ فلزیاب های القای پالس PI ) PULSE INDUCTION ) از یک یا چند سیم پیچ مشترکا به عنوان فرستنده و گیرنده استفاده می شود. در این فناوری با ارسال پالس های کوتاه ولی قوی، میدان مغناطیسی شدیدی در جهت پایین (زمین) و بلا فاصله در جهت عکس …

بیشتر بخوانید »