آرشیوهای برچسب: قبرهای اشکانی

قبرهای اشکانی

قبرهای اشکانی به چه صورت  است قبرهای اشکانی : آیین تدفین و قبور اشکانیانی در باستان چگونه بوده؟ تدفین در امپراطوری بزرگ اشکانیان در باستان مطابق با فرهنگ بومی بود و مردمان باستان بر طبق آیین منطقه خود اموات خود را دفن می کردند. در زیر به برخی از این …

بیشتر بخوانید »