آرشیوهای برچسب: نشانه انبردست در گنج یابی

نشانه انبردست در گنج یابی

نشانه انبردست در گنج یابی بیان کننده چیست نشانه انبردست در گنج یابی از ابزار میخ کشی می باشد. به همراه میخ، سوزن و چکش استفاده می شود. نشانه انبردست در گنج یابی ، می تواند از یک راه در نزدیکی اش خبر دهد، همچنین دو دره و یا یک …

بیشتر بخوانید »